Schadeherstel bij Autobedrijf Groenewoud van Kesteren

Voor schadeherstel hebben we ons aangesloten bij de ABS autoschade herstelketen. Dankzij deze samenwerking kunnen wij uw auto herstellen ongeacht bij welke maatschappij u verzekerd bent.

Schadecheck
Zonder afspraak kunt u bij ons terecht voor een schadecheck.

Voorbeelden

• Herstel van ruitschade kan vaak terwijl u wacht.
• Reparatie van kleine schades. Zelfs een kleine schade kan invloed hebben op de rijeigenschappen en veiligheid van uw auto, zeker op de waarde van uw auto. Met moderne hersteltechnieken is een reparatie soms goedkoper dan u verwacht.
• Deskundig advies om te bepalen of u verantwoord verder kunt rijden met een beschadigde auto.
• Deskundige schatting van de kosten voor schadeherstel.

Het schade proces

Laat een schadeformulier tekenen
Wanneer u de schade wilt verhalen op een tegenpartij is het van belang dat de tegenpartij ook het Europese Schadeformulier ondertekent en opstuurt naar de verzekeringsmaatschappij. Dit is ook van belang als de tegenpartij schuld erkent en de schade onderhands met u wilt regelen. Uit het door beide partijen getekende Europese schadeformulier kan de schuldvraag worden beoordeeld.

Als u geen Europees Schadeformulier in uw auto heeft kunt het op deze site downloaden of het gratis formulier bij ons bedrijf ophalen. Een App downloaden op uw smartphone kan ook.

Melding van de schade
Heeft u een WA Casco verzekering voor uw voertuig, stuur dan het schadeformulier naar uw eigen verzekeringsmaatschappij. Deze zal proberen de schade voor u te verhalen op de tegenpartij. Heeft u een WA verzekering voor uw auto dan stuurt u het schadeformulier naar de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij.

Let op, maak altijd een kopie van het getekende schadeformulier voor uw eigen administratie!

Taxatie schade
Het taxeren van een schade is altijd noodzakelijk wanneer een schade wordt verhaald door een verzekeringsmaatschappij. Deze schakelt een schadetaxateur in. De expert controleert het gecalculeerde schadebedrag. Hij is onafhankelijk en rapporteert zijn bevindingen aan de verzekeringsmaatschappij.

Taxatiekosten
De kosten voor het taxeren van de schade zijn verwerkt in het schadebedrag. Alleen als u besluit om uw auto (nog) niet te repareren dan worden de taxatiekosten apart in rekening gebracht.

Reparatie
Wilt u aansluitend de taxatie de auto laten repareren dan wordt direct een afspraak gemaakt met ABS schadeherstel zodat u weer snel in uw eigen auto kunt rijden.

Betaling van de schade
Veelal is de verzekeringsmaatschappij bereid om het schadebedrag minus het eigen risico, rechtstreeks aan de ABS schadehersteller over te maken zodat u het bedrag niet hoeft voor te schieten. Hiervoor is wel een ondertekende akte van cessie nodig.

Als uw auto alleen WA verzekerd is dan dient het schadebedrag altijd bij aflevering van de auto te worden betaald.

Aflevering auto
Wij maken een afspraak met u voor het afleveren van uw auto nadat die met veel aandacht, zorg en vakmanschap is gerepareerd.

Vervangend vervoer
U krijgt gratis vervangend vervoer aangeboden als u uw auto via Autobedrijf Groenewoud van Kesteren laat herstellen.